09 Ekim 2008

oh these are very old shit! I have to put some new stuff on here soon.

10 Aralık 2006

01 Ekim 2006


17 Eylül 2006 tarihli bir çizim...
"A drawing dated 17 September 2006..."

Ankara' da yapmış olduğum bir çizim.
"A drawing that I had drawn in Ankara"

Biraz da dişi karakterler... "Female characters..."

Tekrar Conan.
"Conan again"

09 Ağustos 2006


Bu çizim biraz Daredevil' i andırsa da o değil. Aslında sadece kostümlü bir kahraman çizme fikriyle başladım. Bu da yakın tarihli bir çizim...

"This drawing reminds Daredevil a little but he is not DD. Actually the idea was drawing a masked hero. It is also a recent drawing..."

Bu sayfada Superman garip gelmiş olabilir ama her zaman Conan çizmediğimi de göstermek istedim. Superman benim çocukluğumun kahramanlarından bir diğeri olmasına rağmen zaman içinde benim için değeri azaldı. Bu yakın tarihli bir Superman çizimi. Şu anda gösterimde olan "Superman Returns" filmi dolayısıyla andığım Superman 'e bir övgü...

"It may be strange to see a Superman in this page but I want to show you that I don't always draw Conan. Even though he was my another childhood hero, in time I lost my interest in Superman. This is a recent drawing. It's a tribute to Superman who I remember again with the movie "Superman Returns"..."

07 Ağustos 2006


Bu çizim, Conan dergisinin 15. sayısında yer alan ilkini görmüş olduğunuz üç çizimden ikincisi. Bu diğerlerinden daha eski tarihli bir çizim(12 Şubat 2005).


"This one also had been published in the 15. issue of Conan like the one you saw before. This is an older drawing of mine (12 February 2005)."

06 Ağustos 2006


Bu çizim ise 26 Ekim 2005 tarihli. Etkilendiğim çizerlerden üçü olan John Buscema, Enki Bilal ve Kenan Yarar izleri bu çizimde görülebilir.

"I draw this one at 26 October 2005. You can see the traces of the three drawers John Buscema, Enki Bilal, Kenan Yarar who I have been impressed by in this drawing."

04 Ağustos 2006


8 Nisan 2005 tarihli bir çizimim. Bu çizim Dark Horse'un yayımladığı Conan dergisinin Eylül 2005 tarihli 15. sayısında amatör çizerler bölümünde yer aldı.

"This is a drawing of mine which had been published in the 15. issue of Conan(Dark Horse Publishing) in amateur drawers page at September 2006."

Conan The Cimmerian


Conan; barbar, paralı asker, hırsız, komutan ve en sonunda bir kral... Süper kahramanların cirit attığı bir dünyada süper olmayan gerçek bir kahraman... Gücünü tümüyle kaslarından ve hükmettiği çelikten alan bir savaşçı... Çelik iradeli fakat tümüyle insani zaafları olan, aklının almadığından korkan, aklın durduğu yerde içgüdüleri sayesinde hayatta kalabilen bir barbar...
Bütün bunlar Kimmeryalı Conan'ı tanımlamaya çalıştığım bir kaç cümle. Fakat Conan benim için bunlara ek olarak çok daha büyük anlamlar ifade eden bir çizgi roman kahramanı. Çizime olan yatkınlığım Conan sayesinde su yüzüne çıkmış, Conan'ın -gerçekten yanımdaymış gibi- moral vermesiyle ilerlemiş ve son olarak aldığım mimarlık eğitimi sonrası çizime bakış açımın değişmesiyle hız verdiğim çalışmalarla sağlamlaşıp bu güne gelmiştir.
Önümde bugüne gelirken geçtiğimden çok daha uzun ve yoğun çalışma gerektiren bir süreç olduğunun farkındayım. Amacım mükemmele ulaşmak olsa da bunun olamayacağını biliyorum. Fakat içinde bulunduğum süreçte çizimlerimi sizlerle paylaşmak beni mutlu edecek.

"Conan, barbarian, mercenary, thief, commander and at the end a king...A warrior who takes power from his muscles and the steel that he rules... A barbarian with ordinary weaknesses who afraids of which he doesnt understand and who can survive with his instincts when logic have fallen dead...
All of these are a few sentences which I try to describe Conan The Cimmerian. But additionally as a comic hero he meant more than these to me. My talent about drawing had come out by Conan, improved by his support as he is phisically with me and came today with the help of my architecture education.
I am aware of that I have a very long process to improve my work. In this process to share my work with you makes me happy."