06 Ağustos 2006


Bu çizim ise 26 Ekim 2005 tarihli. Etkilendiğim çizerlerden üçü olan John Buscema, Enki Bilal ve Kenan Yarar izleri bu çizimde görülebilir.

"I draw this one at 26 October 2005. You can see the traces of the three drawers John Buscema, Enki Bilal, Kenan Yarar who I have been impressed by in this drawing."